Liitto on ottanut uudet etunimi.sukunimi@hmlry.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet käyttöön. Uudella päätteellä halutaan entisestään korostaa liiton tukeutumista HML ry -lyhenteen alle.

Vanhat sähköpostiosoitteet ovat vielä toiminnassa ja ne ohjaavat uudet sähköpostit automaattisesti uuteen sähköpostiin. Tällä varmistetaan ongelmaton siirtyminen uuteen @hmlry.fi -osoitteeseen.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto

Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI
Puh. 040 553 1236