Vad är HML?

Frukt- och Bärodlarnas förbund är en nationell branschorganisation för yrkesodlare. Förbundet har för tillfället ca 700 medlemmar. Förbundets uppgift är att öka samarbetet inom branschen och utveckla frukt- och bärodlingen i Finland, samt att verka för att de allmänna odlingsförutsättningarna bevaras. Förbundet samlar hela trädgårdssektorn, med är såväl odlare och företag som forskare.

Bli medlem!

Medlem kan du bli antingen genom att fylla i blanketten bakom knappen nedan, eller genom att ringa förbundets kontor på 040 553 1236.

Välkommen med!

Vad gör Frukt- och Bärodlarnas förbund?

Frukt- och Bärodlarnas förbund representerar odlare och ger utlåtanden och förslag till myndigheter och samarbetspartners i för odlare viktiga ärenden.

 • Informerar om saker som berör bär- och fruktodling tillsammans med förbundets lokala distriktsorganisationer.
 • Erbjuder odlingsteknisk rådgivning tillsammans med ProAgrias trädgårdsrådgivare.
 • Sköter om nationell marknadsföring av, och information om frukt och bär.
 • Arrangerar föreläsningsdagar, seminarier, kurser och studieresor till utlandet samt förmedlar odlingsförnödenheter och förpackningsmaterial till yrkesodlare.
 • Erbjuder service till sina medlemmar i form av medlems- och nyhetsbrev.
 • Erbjuder rådgivning angående kortvariga arbetsförhållanden.

Distriktsindelning

Frukt- och Bärodlarnas förbund är geografiskt indelat i 10 distrikt. Dessutom räknas Ålands Frukt och -bärodlarförening som ett eget distrikt. Alla medlemmar i Frukt- och Bärodlarnas förbund blir också automatiskt medlem i sina egna lokaldistrikt. Lokaldistrikten fungerar enligt Frukt- och Bärodlarnas förbunds verksamhetsidé och främjar den inhemska frukt- och bärproduktionen samt samarbete medlemmar emellan.

Lokaldistrikten arrangerar kurser, utflykter, sambeställningar av material, gemensam marknadsföring etc.

Medlemsförmåner

Information

 • Medlemstidning (Puutarha&kauppa och på Åland
  Trädgårdsnytt)
 • Medlemsbrev
 • Aktiv uppföljning av odlingsarealer samt information om dessa.
 • Utgivande av pressmeddelanden
 • Produktion av innehåll för sociala medier.

Marknadsföring

 • Produktförpackningar och -lådor
 • Marknadsföringsmaterial (broschyrer, affischer, reklamdekaler, vägrensskyltar, kantbanderoller för försäljningsdisken)
 • Nationella reklamkampanjer
 • Upprätthållande av digitala kanaler för konsumenter (omenat.fi, marjat.fi Facebook, Instagram och Twitter)
 • En för odlarna gratis lista över gårdar med direktförsäljning eller självplock på förbundets hemsida.

Rådgivning

 • Rådgivning per e-post eller telefon.
 • Gratis rådgivning från Landsbygdens Arbetsgivareförbund angående frågor kring kortvariga anställningsförhållanden.

Intressebevakning

 • Förbundet representerar odlare och hämtar fram branschens åsikter om bl.a. lagstiftning som angår odlare, genom att hålla kontakt med myndigheter.
 • Samarbete med Naturresursinstitutet; växtskydd, trädgårdsforskning, plantproduktion, trädgårdsekonomi.

Skolning

 • Seminariedagar (bl.a. Tammiristeily i januari, Talviluentopäivät i mars, Kaamosmarja-kursen i november, enskilda kurser om vinbär och buskblåbär).

Materialförmedling

 • Materialförmedling (odlingstekniskt material).

Medlemsavgifter för år 2021

Grundavgift 165,00 euro + arealavgift (se nedan)
Medlemsavgiften inkluderar all förbundets service, rådgivning och tillträde till delen som är enbart för medlemmar där det finns bl.a. användbara infopaket för odlare. Medlemsavgiften inkluderar även tidningen Puutarha&kauppa eller Trädgårdsnytt 12 nr i året. Medlemsavgiften kan dras av i beskattningen. Tidningen Puutrha&Kauppa innehåller 10% moms (3,15), annars är medlemsavgiften momsfri.

Jordgubbar och Hallon
12 € /påbörjad 0,5 hektar

Vinbär och krusbär
8 € /påbörjad 0,5 hektar

Äpple och andra frukter
10 € /påbörjad 0,5 hektar

Andra bär
7 € /påbörjad 0,5 hektar

OBS! Arealavgifter ökar inte efter 12 hektar.

Frukt- och Bärodlarnas förbund

Spannmålsvägen 4C, 00700 HELSINGFORS
Tel. 040 553 1236